Dievišķā alegorija

Īru izcelsmes angļu rakstnieka Klaiva Steiplsa Luisa literārā daiļrade latviešu lasītājam pagaidām pazīstama galvenokārt ar divreiz izdoto septiņu fantāzijas žanra romānu ciklu „Nārnijas hronikas” un kristīgi apoloģētiskas ievirzes darbiem „Skrūvšņores vēstules” un „Vienkārši kristietība”. Šī gada Ziemassvētkos apgāds „Klints” latviešu lasītājam pasniedz īpašu dāvanu – vienu no īpatnējākiem Luisa daiļprozas darbiem, kurā apvienojas gan fantāzijas žanra, gan alegoriska vēstījuma, gan teoloģiskas diskusijas iezīmes. Darbs „Svarīgā izšķiršanās” latviski gan nav tulkots pirmo reizi (pirmo reizi ar nosaukumu „Laulības šķiršana” Unas Jaunslavietes tulkojumā tas tika publicēts laikrakstā „Solis” 1994. gadā), taču grāmatā iznāk pirmo reizi.

Grāmatas sarakstīšanas iemeslus Luiss izskaidro lakoniskā priekšvārdā: „Bleiks rakstīja par debesu un elles laulību. Es esmu uzrakstījis grāmatu par šīs laulības šķiršanu. Vienādi vai otrādi mēģinājumi slēgt šādu laulību arvien atkārtojas. Tie balstās pārliecībā, ka realitāte nekad nepiedāvā nepārprotamu „vai nu – vai” izvēli, un ka var atrast iespējas, kā samierināt pretējās puses, ka vienkārša attīstība, pielāgojumi un uzlabojumi kaut kā padarīs ļauno par labo.  (..)  Šādus uzskatus es atzīstu par katastrofālu kļūdu.” Luisa grāmata tādējādi ir filozofiska atbilde Bleika koncepcijai, ka ļaunais un labais ir samierināmas kategorijas un visi ceļi šā vai tā agrāk vai vēlāk aizved pie Dieva. Tieši pretēji, šīs pasaules morālo atveidu Luiss portretē nevis kā apli, kur visi rādiusi ved uz vienotu centru, bet kā nebeidzamu ceļu sazarojumu tīklu, kur katrās krustcelēs jāpieņem lēmums.

No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka lasām fantastisku garstāstu, taču, jo tālāk, jo skaidrāk apjaušam, ka mūsu priekšā faktiski ir līdzības formā ietērpta dziļa un iejūtīga diskusija par jautājumiem, par kuriem ikdienā parasti neaizdomājas. „Svarīgā izšķiršanās” saturiski ir Dantes „Dievišķās komēdijas” reprīze, rimeiks mūsdienīgam cilvēkam. Iespējams, tieši tāpēc šī darba publicēšanai Ziemassvētku laiks, kad sabiedrības uzmanība parasti pēkšņi pievēršas daudzām visa gada garumā ignorētām vērtībām, tiešām ir pats piemērotākais. Debesis un elle – kas gan varētu būt tālāks mūsdienu pilsoņa dzīvei, kura norit steidzīgā solī starp darbu, tramvaju un lielveikalu?

Tomēr „Svarīgā izšķiršanās” nereproducē mūsu apziņā tradicionāli iesakņotos, viduslaiku grafiku iespaidotos elles un debesu (lasi: ugunīgu darvas katlu un garlaikotu, arfām bruņotu eņģeļu valstības) tēlus. Elli Luiss portretē kā drēgnu, skumju un tukšu pilsētu, kur laiks ir sastindzis tai brīdī, kad dažos skatlogos jau deg gaisma, bet nav vēl pavisam satumsis – nomākta, vientulīga, depresīva vide, kas atšķirībā no infernālajām ugunīm mums visiem ir labi pazīstama.

Pilsētas vienmuļības nomocītais vēstītājs iekāpj autobusā un dodas fantastiskā ceļojumā caur debesīm, šķīstītavu un elli, ceļā un vēlāk debesu priekštelpās sastopot daudz savdabīgu tipāžu, no kuriem vismaz vienā katrs lasītājs atpazīs arī pats sevi. Diskusijās ar šiem (galvenokārt – elles) iemītniekiem varonis gremdējas pārdomās par laba un ļauna būtību, par dažādu domāšanas modeļu trūkumiem un priekšrocībām. Šais tēlos Luiss iemiesojis sava laika (un mūsdienu) tipiskākos cilvēku iebildumus vai kļūdainās nostādnes attiecībā uz kristietību un, to mutēs ieliktas, izgaismo viņu subjektīvās morāles pozīcijas. Tēli ar nolūku veidoti stereotipiski, tais iemiesoti ne tikai skeptiskie, paštaisnie un vienaldzīgie, bet arī kristīgās dzīves riska faktori – pašiedomāta mīlestība, upurēšanās, „nesavtība”, kas galu galā nereti pārtop savā pretmetā. Pats šokējošākais ir atklājums, ka cilvēks, kurš nācis no elles, arī debesīs šo elli nesīs sev līdzi un saskatīs tikai to, ko gribēs saskatīt. Pa debesu priekštelpām varoni pavada Dantes Vergīlija kristīgais ekvivalents – Luisa paša „skolotājs”, 19. gadsimta beigu rakstnieks, arī kristīgās fantāzijas autors Džordžs Makdonalds.

Varoņa ceļojumu no elles uz paradīzi autors ataino kā pāriešanu citā telpas dimensijā, nokļūšanu pasauļu robežas krustojošās axis mundi augstākajā punktā, telpā, kas ir būtiski lielāka par visām zināmajām, taču šis lielums nav izsakāms trīs dimensiju kategorijās, jo tam  trūkst cilvēciska atskaites punkta. Turpretim elle pretstatā mūžības neizmērojamiem kalniem ir mazāka par nelielu oli virs zemes, mazāka par vienu paradīzes atomu. Stāstā vēl skaidrāk nekā „Nārnijas hronikās” iezīmējas kristīgā platonisma filozofija, ko autors izmanto, lai raksturotu starpību starp mūžību kā faktisku, pamatīgu īstenību un mums pazīstamo realitāti kā tikai atblāzmu un ēnu „uz alas sienas”. Debesu realitātē viss ir „īstāks”, kamēr elle ir ēna bez satvara, tik vien kā apziņas stāvoklis  –  elles radības paradīzē izskatās caurspīdīgas, bet zāle un koki – blīvi un smagnēji, pat uz zāles stiebriem var sagriezt kājas, jo “patiesība sagādā sāpes visas, kas ir iluzors”. Vēl vairāk, patiesības atskārta ir sāpīga gan labajam, gan ļaunajam – arī debesīs neviens automātiski nekļūst par eņģeli.

Skumīgajā pilsētiņā (ellē) vienmēr valdījusi krēsla, savukārt debesu klajumos konstanti sastindzis mirklis pirms rītausmas. Taču Luiss brīdina – tā nebūs mūžīgi, jo reiz iestāsies arī pilnīga tumsa un pilnīga gaisma, un nekādi ceļojumi starp „krēslas zonām” vairs nenotiks. Šādi Luiss skaidri pauž savu ortodoksālo nostāju attiecībā uz „svarīgo izšķiršanos”, ar to domājot, ka laikā, ko kristieši pazīst kā Apokalipsi, visas cilvēciskās izvēles un krustcelēs pieņemtie lēmumi beidzot būs skaidri iedalījuši ceļiniekus vienā vai otrā bezdibeņa pusē.

“Viss, kas pilnīgi īsts, ir piederīgs debesīm. Jo viss, ko var satricināt, tiks sagrauts – paliks vienīgi nesatricināmais,” apgalvo Luisa skotu Vergīlijs. Ziemassvētki nāk ar atgādinājumu tieši par to, kas pārlaicīgs un neiznīkstošs (un laikmetīgajā troksnī grūti saklausāms), savukārt Luisa grāmata mudina to neaizmirst arī tad, kad dažas nedēļas ilgušais gadskārtējā garīguma periods izskanējis.

Diena, 28.12.2007.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s