Tas šaurais, dārgais celiņš

Džona Banjana (1628– 1688) alegoriskā romāna Svētceļnieka taka pirmpublikācija latviešu valodā neapšaubāmi ir kultūras notikums. Interesanti, ka šis darbs netika tulkots atmodas laikā, kad tulkoto literatūru pārplūdināja dažādi, arī visai apšaubāmas kvalitātes kristīgas ievirzes teksti, bet gan tagad, kad daudziem nacionālā pacēluma raisītais garīgums jau ir visai apsūbējis. XVII gadsimta alegoriskais teksts XXI gadsimta modernajam […]