Rakstnieks un cilvēks Kaijaks

Prozaiķi Vladimiru Kaijaku (1930. – 2013.), kurš vairāk nekā četrdesmit gadus – 20. gadsimta otrajā pusē un 21. gadsimta sākumā – cītīgi darbojās latviešu literatūras lauciņā, uz pārējo šī laikmeta rakstnieku fona nereti mēdz piemirst vai nepieminēt, kaut gan viņa devums prozas jomā ir visai ievērojams. Arī literatūrzinātnisku pētījumu, kas būtu veltīti Kaijaka daiļradei, pagaidām […]