Rūgtais dzīvības dzēriens

Noras Ikstenas romānu Mātes piens, kas nāk klajā sērijā Mēs. Latvija. XX gadsimts, gribas banāli nosaukt par dzīvē izsāpētu stāstu. Autores intervijas apliecina, ka šis ir vispersonīgākais rakstnieces darbs, tāpēc arī iztaustīt šo tekstu gribas tikpat saudzīgi, kā galvenā varone savā mediķes darbā aptausta viņas gādībā nonākušo sieviešu augumus. Uz vāka – autores mammas bērnības […]