Nevajadzīgo kilometrs

Katram, kurš interesējies par pasaules mītu struktūrām, būs pazīstams tāds jēdziens kā apolloniskā un dionīsiskā sadursme: kontrasts starp skaidro, sakārtoto, saprotamo no vienas un haotisko, nekontrolējamo no otras puses. Gan vēsturnieki, gan literatūrzinātnieki šo kontrasta principu nereti piemērojuši tieši padomju režīmā kultivētajai realitātes uztverei, kurā tika pieliktas milzu pūles, lai saglabātu ilūziju par “gaišo un […]